רציפות ומרד

גרשם שלום באומר ובשיח
גרשם שלום>>

בקובץ זה מוצגים ראיונות ושיחות שנערכו עם גרשם שלום בישראל, באירופה, בארצות הבירית. הכוונה היא ליצור גשר דו-סטרי בין חיבורים, מסות ורשימות שלו לבין ניבו שבעל פה: בין המובנֶה והמנוסח לבין תגובות האישיות – הניצוצות המתלבּים  מתוך שיח.

הארותיו ותובנותיו של שלום בשאלות הקיום היהודי בזמננו ובסוגיות הגשמת האוטופיה הציונית וכן תפישת מהות היהדות שלו – המוצגות כאן, מהוות השלמה חיונית למִגְבָּשֵי גישותיו ואמונותיו שכונסו בכרכים "דברים בגו" ו"עוד דבר". כאן כְּשָם (בספריו הנ"ל) מתגלה בפנינו האיש על מצפה ההיסטוריה היהודית, שזהותו החיצונית חופפת את כל תחומי עולמו הרוחני. שלום שמר נאמנות, לכל אורך הביוגרפיה הארצישראלית שלו, לאמונות שגיבש לעצמו לקאת ולאחר עלייתו ארצה בראשית שנות העשרים. הוא נשאר "איש העלייה השלישית" כל ימיו; לא היה בעולמו חַיִץ בין יהדותו לציוניותו על החיוב העצמי המתמיד שבה.

קובץ זה הינו חוליה נוספת ל"כתבי גרשם שלום" בהוצאת עם עובד. עד כה ראו אור: דברים בגו (תשל"ו), מברלין לירושלים (תשמ"ב), ולטר בנימין – סיפורה של ידידות (תשמ"ז), שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, מהדורה חדשה (תשמ"ח), עוד דבר (תש"ן), מחקרי שבתאות, ההדיר יהודה ליבס (תשנ"ב).

קרא עוד  >
חסר במלאי