עוד דבר

פרקי מורשה ותחיה (ב), כתבי גרשם שלום
גרשם שלום>>

גרשם שלום - מאחרוני הנפילים שקמו לתרבות היהודית - חולל מפנה בהבנת ההיסטוריה היהודית והכוחות הפועלים בה. הוא נודע כמכונן חקר הקבלה וכאחד מאבות חכמת ישראל בימינו.

עוד דבר, שכונס ועוצב בשנים שלאחר הסתלקותו של פרופסור שלום, הוא בחינת המשך ופיתוח לקשת הנושאים שלוקטו בקודמו, דברים בגו (ספרית אפקים, תשל"ו). נכללו בו חיבורי-יסוד לצד מאמרים עלומים, הארות-תגובה, אגרות, שירים וכן כתבים גנוזים ורשימות מן העיזבון; כל סוגי ניבו ותחומיו מתלכדים לאחדות.

"פרקי מורשה ותחיה" אלה מתגלים כנושאי משמעויות רחבות להבנת הציונות את עצמה ולהבנת מימדיה המורכבים של בעיית הקיום היהודי בעולם המודרני.

קרא עוד  >
חסר במלאי