מחקרי שבתאות

גרשם שלום>>

פרשת שבתי צבי היא אחת התופעות הדתיות וההיסטוריות המרתקות - אך גם המעורפלות - ביותר בתולדות עם ישראל. זהו גם הפרק המופלא ביותר בתולדות המיסטיקה היהודית. 

חקר השבתאות הוא ממפעלי-חייו החשובים של גרשם שלום - מכונן חקר הקבלה ומגדולי חכמת ישראל בדורותינו.
ספרו המונומנטלי שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו ראה אור בכמה מהדורות. עתה זוכים אנו גם לכינוס מחקריו הרבים בתחומי השבתאות שנכתבו לאורך עשרות שנים והיו פזורים עד כה בעשרות כתבי-עת ומאספים.
פרופ' יהודה ליבס, ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, מבכירי תלמידיו של ג. שלום, ההדיר ועדכן מחקרים אלה וכן הוסיף נספח ביבליוגרפי לכל אחד מהם. אסופה זו יוצאת במסגרת כתבי גרשם שלום בהוצאת "עם עובד".

עד כה הופיעו במפעל זה:
דברים כגו - פרקי מורשה ותחיה, תשל"ו.
מברלין לירושלים - אוטוביוגרפיה, תשמ"ב.
ולטר בנימין, סיפורה של ידידות, תשמ"ז.
שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, מהדורה חדשה, תשמ"ח.
עוד דבר - פרקי מורשה ותחיה תש"ן.

קרא עוד  >
חסר