מוזלים

עם עובד - תינוק שנשבה / אמנון אריאלי
עם עובד - המסע לאור כשדים / דוד שחר
עם עובד - הרווקים / אנרי דה מונתרלאן
עם עובד - הפרדס / יוסף בר יוסף
עם עובד - העד / ז'אן בלוך מישל
עם עובד - היין הקר / ק.א. ברתיני
עם עובד - הטירה שבדרך / בני מיטיב
עם עובד - הבבון הבלונדי / יאנולם פן דה וטרינג
עם עובד - גם הדג ישיר / הלדור לכסנס
עם עובד - תמונות מתערוכה רחוקה / חנה רוט-פסקא
עם עובד - שש כנפיים לאחד / חנוך ברטוב
עם עובד - שני סוסים על קו האור / אמירה הס
עם עובד - שמות / א. ראובני
עם עובד - שירה מקומית / חיים נגיד
עם עובד - רציפות ומרד / גרשם שלום
עם עובד - ראשיתה של הדמוקרטיה בישראל / יצחק גל-נור