אחימאיר אורה

אורה אחימאיר נולדה ב-1941 בירושלים, היתה בין מייסדי "מכון ירושלים לחקר ישראל", וניהלה אותו בשנים 1978 - 2010. יזמה וערכה ספרים ופרסומים רבים על ירושלים וספרים על התרבות העברית בארץ ישראל. בשנת 2011 הוענק לה אות "יקירת ירושלים".
כלה (עם עובד 2012) הוא רומן ראשון פרי עטה.

ספרים נוספים של הסופר

כלה / אורה אחימאיר
עם עובד - אררטים / אורה אחימאיר
11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר אחימאיר אורה F1 RTL 0 2