כתובת הוצאת עם עובד
רח' מזא"ה 22, תל אביב 6521337
ת.ד. 470 תל אביב 6100302

מספרי טלפון ופקס
משרדי ההוצאה: 03-6288-500
שירות לקוחות
: 03-6288-501
הזמנות מרוכזות ומחלקת מנויים: 03-6288-511 ענת ליבדינסקי anat@am-oved.co.il
פקס: 03-6298-911
מייל כללי: info@am-oved.co.il

כתובות דוא"ל

מנכ"לית ההוצאה - חניטל סויסה, עו"ד
יחסי ציבור - עירית אלקבץ
מנהלת שיווק - איריס בן חיים גורדון
שיתופי פעולה, פרוייקטים מיוחדים ומחלקת מנויים - ענת ליבדינסקי