ברלין ישעיה

ישעיה ברלין נולד למשפחה יהודית ב-6 ביוני 1909. ברלין הגיע עם משפחתו לבריטניה ב-1921 . למד באוקספורד שם נשאר כל חייו, למעט התקופה בה עבד למען שירותי הביון הבריטים בניו-יורק. ברלין היה פילוסוף פוליטי והיסטוריון של הרעינות, ונחשב לאחד מההוגים הליברלים המובילים של המאה ה-20 . היה פרופסור לתיאוריה חברתית ופוליטית באוניברסיטת אוקספורד ונעשה לאביר ב- 1957 . לכתיבתו של ברלין על התיאוריה הליברלית השפעה מרחיקת לכת. מאמרו מ-1958, שני מושגים של חירות, שבו הוא מבדיל בין חירות חיובית לשלילת, מהווה חלק חשוב בדיון מאז על היחס בין חירות ושוויון. ספריו שיצאו ב "עם-עובד" הם :שורשי הרוממנטיקה , תחושת המציאות.

ברלין ישעיה