קורצ'ק ינוש

יאנוש קורצ'אק (1878 או 1879 עד 1942) הוא שם העט של הנריק גולדשמידט. גולדשמידט נולד בורשה, בן לעורך דין יהודי. בגיל 18 נפטר אביו ועול הפרנסה נפל על כתפיו של הנריק. בהיותו בן 20 השתמש לראשונה בשם העט כאשר השתתף בתחרות ספרותית. הוא למד רפואה והיה רופא ילדים  בשנת 1911 החל קורצ'אק לנהל בית יתומים ליתומים יהדים בוורשה. הוא הקים שם רפובליקת ילדים בה שלטו הילדים עצמם. רפובליקה הכוללת בית נבחרים, בית משפט ועיתון. בשנת 1918 הקים, לבקשת השלטונות בית יתומים נוסף לילדים שאינם יהודים. קורצ'אק כתב ספרים רבים על חינוך ילדים וכן ספרים המכוונים לילדים ונוער. בשנת 1940, אולץ בית היתומים היהודי לעבור לגטו וורשה וקורצ'אק עבר יחד עם חניכיו. באוגוסט 1942 הלך עם יתומיו, למרות שהוצע לו לעבור אל הצד הפולני, אך מחנה ההשמדה טרבלינקה ומת עם ילדיו. ספרו "קאיטוש המכשף" יצא בהוצאת עם-עובד בתרגומו של אורי אורלב.
קורצ'ק ינוש