עמיחי יהודה

יהודה עמיחי (1924-2000) נולד בגרמניה ועלה לא"י עם הוריו ב-1935. שירת בבריגדה היהודי בעת מלחמת העולם השנייה ובפלמ"ח בעת מלחמת השחרור. פרסם ספרי שירה, רומנים, מספר סרי ילדים וביניהם "מה שקרה לרוני בניו-יורק"  בעם-עובד ומחזות. עמיחי נחשב לאחד מגדולי המשוררים שביצירה העברית ויצירתו תורגמה לשלושים ושלוש שפות עד כה, ועוד היד נטויה.
עמיחי יהודה