פורת דינה

פרופ' דינה פורת מכהנת כראש בית-הספר למדעי היהדות ע''ש חיים רוזנברג מאז ספטמבר 2004. הייתה ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל בשנים 2000.-2003. כמו כן היא משמשת כראש המכון לחקר האנטישמיות והגזענות ע''ש סטפן רוט, כמפעילת הקתדרה לחקר האנטישמיות והגזענות ע''ש אלפרד פ. סליינר (כל אלה באוניברסיטת תל אביב), וכחברת הוועדה המדעית והוועד המנהל של המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד-ושם.
הייתה עמית מחקר במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית (1985), במרכז לחקר ישראל ויהדות באוניברסיטת קולומביה (1987/8), בסמינר של המכון הבינלאומי לחקר השואה של יד-ושם (1995/6), פרופסור-אורח במרכזים ללימודים אירופיים וללימודים יהודיים באוניברסיטת הרוורד (סתיו 1999), ובאוניברסיטת ניו-יורק (חורף 2004).

פרסומים עיקריים:  
- "הנהגה במלכוד, הישוב נוכח השואה, 1942-1945", אופקים, עם עובד, 1986. זכה בפרס יד בן-צבי ובפרס קובוביצקי.
    -  (The Blue and the Yellow Stars of David, The Zionist Leadership in Palestine  and the Holocaust, 1939-1945, Harvard University Press, 1990).       
-    עריכה מדעית של אברהם תורי, גטו יום יום, יומן גטו קובנה 1941-1944, מוסד ביאליק ואוניברסיטת  תל אביב, 1988. 
- ( Surviving the Holocaust, The Kovno Ghetto Diary, Harvard  University Press,1990).       
-    עורכת עם ד''ר רוני שטאובר, את השנתון של המכון לחקר האנטישמיות והגזענות, היוצר לאור מאז  1994    Antisemitism Worldwide .
      -    מעבר לגשמי, פרשת חייו של אבא קובנר, עם עובד ויד-ושם, 2000. זכה בפרס זנדמן (מטעם ארגון הפרטיזנים ונכי המלחמה בנאצים), ובפרס בוכמן (באמצעות יד-ושם).
-   ערכה יחד עם ד''ר מרדכי נאור את קובץ המחקרים "העיתונות היהודית בארץ-ישראל נוכח   השואה"(אוניברסיטת תל אביב ומשרד הביטחון, 2002), ויחד עם פרופ' יחיעם ויץ את קובץ התעודות "בין מגן דוד לטלאי צהוב - היישוב היהודי בארץ-ישראל ושואת יהודי אירופה 1939-1945", (יד- ושם, 2002).

פורת דינה