הומרוס

הומרוס הוא זה אשר לו ממייחסת המסורת את האיליאדה והאודיסיאה. למעשה, לא ברור מי חיברם. אגדות יווניות מספרות על עיוורונו ועל גדולתו. דמותו של הומרוס היוותה מושא מחקר במשך מאות שנים.

הומרוס