רילקה ריינר מריה

ריינר מריה רילקה (1875-1926), גדול משוררי גרמניה במחצית הראשונה של המאה העשרים, נולד בפראג ומת בשוויץ. מן הפוסט-רומנטיקה החיוורת של שירי נעוריו עבר, בעיקר בהשפעת סזאן ורודן, לאובייקטיביות ציורית במה שקרוי "שירי הדברים" שלו. ב"מכתבים על סזאן" בא המעבר הזה לכלל ביטוי תמציתי ומפעים.

רילקה ריינר מריה