מרק צבי

ד"ר צבי מרק הוא מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת בר-אילן ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. בנוסף למחקר המובא בספר "מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב" הוא פרסם שורת מאמרים העוסקים בספרות האזוטרית של חסידות ברסלב ובחזיונות המיסטיים של ר' נחמן, וכן מאמרים העוסקים בספרות העברית החדשה. פרויקט מחקרי הנתמך על ידי האקדמיה הלאומית למדעים והנמצא עתה בשלבי גימור הוא כינוס ומחקר של כל סיפורי ר' נחמן מברסלב שלא נכללו בספר המעשיות שלו.

מרק צבי