בן-ישראל גדעון ורות

גדעון בן-ישראל – המכהן כיושב ראש הסתדרות הגימלאים בישראל – מביא לספר מי מפחד מהגיל השלישי את הנסיון העשיר שרכש במסגרת תפקידו.
פרופסור (אמריטוס) רות בן-ישראל – כלת פרס ישראל לחקר המשפט – העמידה לרשות המחקר בספר זה את התמחותה בתחומי זכויות האדם, העבודה והביטחון הסוציאלי במישור הבין-לאומי, ההשוואתי והמקומי. הספר יצא בהוצאת עם-עובד בשנת 2004 .