» "באין רועה - זה ספר לאספנים"
תלמה אדמון, תרבות /
זמן תל אביב, נובמבר 2011