הסופר ישראל המאירי, מחבר הספר אש במדרון, על האש ספר "חרפה".  ספרים / ynet,
אוקטובר 2012.