40x40

ארבעים מגדלים - ארבעים שנה
ישראל גודוביץ

מיד לאחר המבול – הקטסטרופה העולמית הראשונה – קיבלה האנושות החלטה אסטרטגית חשובה: "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים" (בראשית יא). זוהי כמעט העדות הראשונה בנושא התכנון האורבני הידועה לנו. לגבי שאר הנושאים התכנוניים – נותר  לנו רק לעקוב אחר הממצאים הארכיאולוגיים, להיעזר בדמיונם של אמנים וציירים, או סתם לנחש.

אין מחלוקת על כך שמגדל הוא נקודת ציון ברורה בחלל ובמרחב. השאלה היא מהו מקומו של המגדל במרקם האורבני, והאם הופעתו הדומיננטית היא פרי המקרה, או שיד מכוונת קבעה את המיקום.

התשובות לשאלות אלו קשורות בחלקן לתכנון המרקם העירוני, ובחלקן הן פועל יוצא של תפיסת העולם התכנונית המובנית בה. בכל מקרה, אנחנו, הפוסעים ונעים ברחובותיה של עיר, חווים את החוויה האורבנית הלכה למעשה, ולא תמיד מתוך הבנת הנראה. מטרת הספר היא לנסות להאיר את עינינו בתחום זה, ולצייד את המשוטטים בעיר ב"עין שלישית" – המבט האורבני.

"כאילו במקרה", ובלי שנייחס לכך חשיבות יתרה, צמחו להם למעלה מ-40 מגדלים בתל אביב ובסביבתה, ועוד היד נטויה. אלה יהפכו את תל אביב, בפרפרזה על קומברה של פרוסט, ל"מגדלים המכנסים סביבם עיר".

40X40 י(40 מגדלים ב-40 שנה) הוא דיאלוג אורבני בין האייקון הנקרא "מגדל" ובין מיקומו בעיר ובסביבה, מזווית אישית של האדריכל ישראל גודוביץ, לשעבר מהנדס העיר תל אביב.


"לישראל שלום רב,

בתקופת כהונתך כמהנדס העיר נהניתי הנאה רבה מעבודתנו המשותפת, שעל פי תפיסתי תרומתה לעתידה של העיר תל אביב-יפו תוכח ותובהר בשנים הבאות. זכיתי ללמוד ממך רבות ולהעשיר את הבנתי בתחום המרתק והחיוני עבורי של תכנון העיר, ועל כך שמורה לך תודתי והוקרתי. היצירתיות, החזון, המעיין הבלתי נדלה של יוזמות ורעיונות לפיתוח ולקידום העיר, שאפיינו את תקופת עבודתך, שימשו לי מקור של עונג וחוויית יצירה, כפי שרק יחידי סגולה כמוך מסוגלים לגרום." רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו


"מעולם לא היה לתל אביב מהנדס עיר כמו ישראל גודוביץ. ישר. מקצועי. אכפתי. הגון עד כדי נאיביות. אוהב את העיר בכל לבו. יודע היכן מונחת כל אבן בה. חושב רק על טובת התושבים. לא מתכופף בפני קבלנים. רומנטיקן תל אביבי, שהתיישב לו בלב המעוז הכי מבוצר של אליטת הממון והנדל"ן, כדי להגן בגופו על האינטרסים האמיתיים של הציבור. כזה הוא גודוביץ, אחד ויחיד במינו." ניר חפץ, עורך "עיתון תל אביב"


"לגודוביץ יש רעננות המזכירה את עבודותיו המקודמות של לה-קורבוזיה". ברוס מרטין, 
Royal Institute of British Architects

קרא עוד  >
59.5000    מחיר מקורי לפני הנחה119.00 
חודש הספר בעם עובד 📕
50% הנחה ללקוחות האתר!