מסיני לציון

חידושה של הברית
דוד הרטמן

חיבור המציג את הרציפות שבמורשה ההיסטורית של היהדות. פרופ' הרטמן מאיר את תקופת חז"ל, כ"תרבות של מחלוקות" - שיש בה לגיטימציה לפלורליזם דתי.
מדיוניו עולה הפן הכלל-אנושי, האוניברסלי, שבמסורת היהודית לדורותיה. יש כאן בד בבד עם דיון במקורותינו הקדומים, פרשנות של משנת הרמב"ם והתדינות עם התיאלוגיה של הרב יוסף סולובייצי'ק (ממוריו המובהקים של המחבר). הגותו וחיקרו של הרטמן קשורים בטבורם למצוקות המציאות המדינית-חברתית שלנו. יש בהם, בין השאר, התמודדות נוקבת עם הלאומנות הדתית-משיחית וביקורת הגזענות לאור ההלכה.

קרא עוד  >
89.00    מחיר מקורי לפני הנחה
30% הנחה ללקוחות האתר בלבד :)