תקנון

תנאי שימוש באתר האינטרנט של הוצאת ספרים עם עובד בע"מ, ח.פ. 520016205

הוצאת ספרים עם עובד בע"מ (להלן: "עם עובד") מקדמת בברכה את המשתמשים באתר.

תנאי השימוש באתר, מפורטים בזאת, ומומלץ כי תקראו תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


1. השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות עם עובד, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עם עובד בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.

אתר האינטרנט של עם עובד מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מעם עובד.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר האינטרנט של עם עובד.

עם עובד רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עם עובד בקשר לכך.

עם עובד אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי עם עובד, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל עם עובד או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, ועם עובד לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עוגמת נפש וכיוצא באלה שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין עם עובד מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ועם עובד לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. עם עובד אף לא תהא אחראית להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידך באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - שיגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

מובהר כי עם עובד אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיוצ"ב ועם עובד שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.

עם עובד שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הינו המחיר המצוין באותה עת במחשבי עם עובד.

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של עם עובד, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו-כן, אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של עם עובד או של צד ג' כלשהו.כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצ"ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליך איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.

לשימת לבך, עם עובד שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

במידה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה, על ידי הערכאה השיפוטית.


בכל מקרה שעם עובד לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד עם עובד ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

 

2. חיוב ואספקה
המחירים באתר כוללים מע"מ, על פי דיני ישראל.
תעריפי המשלוח הם תעריפי חברת דואר ישראל.

 

עם עובד איננה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.


דרכי אספקה וזמנים:
» דואר ישראל - דואר רשום. זמן האספקה המשוער - עד 21 ימי עבודה, תלוי בזמני חברת דואר ישראל.

» איסוף עצמי - אפשר לאסוף את המוצרים ממשרדי עם עובד - ברחוב מזא"ה 22 בתל אביב,
לאחר קבלת הודעה בדוא"ל או בטלפון מצוות האתר שהמוצר נמצא וממתין לאיסוף.

» משלוח באמצעות שליח - בתוך כשבעה ימי עסקים.
 
» משלוח לנקודת איסוף - בתוך כחמישה ימי עסקים. 

כשהחבילה תגיע ליעדה תתקבל הודעת SMS מחברת השליחויות עם קוד איסוף, פרטי המקום ושעות הפעילות.

» משלוח לחו"ל באמצעת דואר ישראל - דואר רשום. זמן האספקה תלוי בזמני חברת דואר ישראל והדואר במדינת היעד.
המחיר המופיע באתר הוא לחבילות במשקל עד שני קילו. בהזמנת ספרים במשקל גדול מ־2 קילו צוות האתר ייצור קשר להשלמת דמי המשלוח.

שעות הפעילות של ההוצאה: ימים ראשון, שני ורביעי בין 9:00 ל-16:00

(לא כולל ערבי חג, חגי ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).

3. ביטול עסקה
א. ביטול עסקה על ידי הלקוח ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
ב. הודעה על ביטול עסקה תימסר להוצאה באחת מהדרכים הבאות
הודעה בכתב לפקס שמספרו: 03-6291-822
הודעה בכתב למייל: ruti@am-oved.co.il
ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר להוצאה על חשבונה.
ד. בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 3ג לעיל, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר להוצאה על חשבון הלקוח.
ניתן להחזיר ספר במצב חדש, שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שהתקבל בעקבות עשיית העסקה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של עם עובד לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

עם עובד שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניותו מזמן לזמן מבלי שיהיה הצורך למסור על כך הודעה, מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

 

 

הצהרת נגישות – הוצאת ספרים עם עובד בע"מ (להלן: " עם עובד")

עם עובד רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.
עם עובד נמצאת בתהליך מתקדם של הנגשה, נהלי העבודה והשירותים ללקוח, ובכלל זה שירות המוקד הטלפוני ואתר האינטרנט.
ההנגשה באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בהיבטים של מתן השירות (הדרכה, הכוונה, מילוי טפסים, שירות פרונטלי).

שירותי הנגשה לאנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלות כלשהי (שמיעה, ראייה או התניידות) מקבלים ליווי על פי הצורך טלפוני או פיזי על פי בקשה מהכניסה לחברה ועד לסיום ההזמנה.

עם זאת לחברה אין נקודות מכירה והבניין בו ממוקמים המשרדים נגיש חלקית.


דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות
אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות, נשמח לקבל ממך הערות באמצעות האתר בטופס צור קשר.

פניות בנושא נגישות
ממונה נגישות
שאלות או הצעות בנושא הנגישות בעם עובד תוכלו להפנות למייל ממונה נגישות השירות בדואר אלקטרוני: iris@am-oved.co.il, באמצעות טופס צור קשר  באתר, או בפנייה טלפונית למספר: 03-6288502-3-4
חלופה למענה טלפוני
אנשים עם ירידה בשמיעה, המתקשים לשוחח בטלפון, יכולים לפנות אלינו באמצעות טופס צור קשר.
המענה יבוצע בהקדם האפשרי ועד 3 ימי עסקים.

נגישות אתר האינטרנט
אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

תקינה: האתר נתמך ע"י הדפדפנים נפוצים, בגרסתם העדכנית ביותר ולשימוש בטלפון הסלולרי.

מבנה: מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריטים הבנויים באמצעות רשימות המאפשרים התמצאות קלה, פשוטה ומהירה.

תוכן: החברה פועלת לכתיבת התכנים בצורה פשוטה, ברורה ונהירה.

הגדלת התצוגה באתר: גולשים המתקשים בראייה ומעוניינים להגדיל את התצוגה באתר יכולים לעשות זאת ע"י לחיצה בו זמנית על המקשים "Ctrl" ו "+" (קונטרול ופלוס). כל לחיצה על צמד המקשים האלו תגדיל את התצוגה ב־10%. כדי להקטין את התצוגה יש ללחוץ בו זמנית על המקשים Ctrl"" ו "-" (קונטרול ומינוס).

הפעלת האתר באמצעות מקלדת: גולשים המתקשים בהפעלת עכבר יכולים לגלוש באתר באמצעות מקלדת. לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר בין הקישורים השונים בעמוד. לחיצה על Enter תפעיל את הקישור המסומן ו-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

תמיכה בטכנולוגיות מסייעות: אתר זה הינו אתר נגיש המותאם לצפייה גם לאנשים עם מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך. כדי לוודא את נגישות תוכן האתר, האתר נבדק בתוכנת קורא מסך NVDA.