רווה חררד

חררד רווה (2006-1923) היה סופר יליד אמסטרדם.

הוא, ו"פ הרמנס והארי מוליש כונו "שלושת הגדולים"של הספרות ההולנדית שלאחר מלחמת העולם השנייה.

שעות הערב (עם עובד 2020) הוא הראשון והמפורסם בספריו הרבים.

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - שעות הערב / חררד רווה
11033 2 אות ראשונה ר F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר רווה חררד F1 RTL 0 2