קולנוע

עם עובד - אורות בומביי / רוני פרצ'ק
עם עובד - במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע
עם עובד - במבי נגד גודזילה / דיוויד מאמט
עם עובד - דוקומנטלי / עריכה: מעין אמיר
עם עובד - היהודי בקולנוע / עֹמר ברטוב
עם עובד - הפצע מתנת המלחמה / ג'אד נאמן
עם עובד - הקולנוע
עם עובד - הקולנוע כהיסטוריה / שלמה זנד
עם עובד - כמו שמספרים בהוליווד / דייוויד בורדוול
עם עובד - מוות 24 פעמים בשנייה / לורה מאלווי
עם עובד - מקום, זיכרון ומיתוס בקולנוע הישראלי העכשווי / ענת יונת זנגר
עם עובד - נוף בערפל / נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי
עם עובד - עולם בדים / עריכה: הלגה קלר
עם עובד - עקבות ימים שעוד יבואו / נורית גרץ ורז יוסף
עם עובד - קולנוע עם מבטא / חמיד נפיסי