פברואר

עם עובד - היסטוריה של אלימות / אדואר לואי
עם עובד - הנוסעת האחרונה / טל ניצן
עם עובד - ירח / דורי פינטו
עם עובד - לא הכול בר חלוף / מדלן טיין
עם עובד - מקום, זיכרון ומיתוס בקולנוע הישראלי העכשווי / ענת יונת זנגר