ספטמבר

עם עובד - אזור אי־הנוחות / ג'ונתן פראנזן
עם עובד - העיר העשרים ושבע / ג'ונתן פראנזן
עם עובד - השער האבוד / אביטל דיקר
עם עובד - נטל ההוכחה / אילת שמיר
עם עובד - שובי נפשי / יהודית רותם