הפקד מגרה

עם עובד - החברה של גברת מגרה - ז'ורז' סימנון
עם עובד - המת של מגרה / ז'ורז' סימנון
עם עובד - לילה בצומת / ז'ורז' סימנון
עם עובד - מגרה טומן מלכודת / ז'ורז' סימנון
עם עובד - מר גאלה המנוח / ז'ורז' סימנון
עם עובד - ססיל מתה / ז'ורז' סימנון
עם עובד - פיוטר הלטבי / ז'רז' סימנון
עם עובד - פרשת סן־פיאקר
עם עובד - ראשו של אדם / ז'ורז סימנון