נובמבר

עם עובד - הסוף של אדי / אדואר לואי
עם עובד - הרחק מעצי התרזה / יונתן ברג
עם עובד - מלח אל הים / רותה ספטיס
עם עובד - עמליה מגדלת בצל לא רגיל / יעל איכילוב