מחקרי קבלה

גרשם שלום>>

גרשם שלום הצליח להעמיד את ספרות הקבלה כתופעה מרכזית ורבת השפעה בכל תחומי הרוח והיצירה הדתית בתולדות ישראל, וכמקור לרעיונות וסמלים שעצבו את פני התרבות והתודעה היהודית עד היום הזה.

בכל פרקי הספר מתגלות הסגולות המיוחדות לכתיבתו של שלום: השליטה העצומה הן בספרות הקבלית והן בחקר הדת על כלל ענפיו; האינטואיציה החריפה החושפת את העניינים העקרוניים מתוך שלל הפרטים, והדיוק המדעי החמור, שאינו בא אף פעם על חשבון ההשקאה והפאתוס העצורים מאחוריו. מבחר המחקרים הכלול בספר שלפנינו מקיף נושאים שונים- מעיצוב תורות מטאפיסיות שיטתיות וזיקתן לפילוסופיה היהודית, ועד לענייני מאגיה ודימנולוגיה. מתפרסמים כאן מחדש גם כמה מן המחקרים ההיסטוריים החשובים בתולדות הקבלה, ובראשם התגלית המרתקת של תעודה המעידה ממקור ראשון על גיבוש המפנה שניתן למיסטיקה היהודית בתחילת הקבלה.

כמו כן לפנינו כאן דוגמאות אחדות "לעבודת הבלשות" (כלשון שלום) החושפת את זהותם האמיתית של מחברי טקסטים קבליים, המסתתרים מאחורי שמם של גדולי ישראל, כמו הרמב"ן, וגילוי חיבוריהם האמיתיים.   


הערות: בשיתוף המרכז לחקר הקבלה ע"ש גרשם שלום, האוניברסיטה העברית ירושלים בית הספרים הלאומי האוניברסיטאי

קרא עוד  >
חסר במלאי