לוי יגיל

פרופ' יגיל לוי, חבר סגל האוניברסיטה הפתוחה, חוקר את משולש היחסים צבא-חברה-פוליטיקה ומתמקד בזיקה שבין מדיניות הצבא ובין ההרכב החברתי של הצבא. ספריו האחרונים הם מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות ( מאגנס 2010); Israel's Death Hierarchy: Casualty Aversion in a Militarized Democracy  (NYU Press 2012); המפקד האליון - התאוקרטיזציה של הצבא בישראל (עם עובד 2015).

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - המפקד האליון / יגיל לוי
11033 2 אות ראשונה ל F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר לוי יגיל F1 RTL 0 2