סיפור תמים ופשוט לכאורה על חיי היומיום של פקיד-בנק זוטר בפראג, אשתו המורה ושני בניהם, המסופר כמו בנימה של סיפור-לילדים, ואולם במהלכו נגלה אט-אט רובד-הוויה מוזר, אבסורדי ואימתני, הן בחיי גיבורי הספר והן בחיי החברה הסובבת אותם.

חזירי־הים לא נדפס מעולם בלשון שבה נכתב, אך לאחר שתורגם לכמה מלשונות מערב-אירופה זכה להצלחה רבה ומאמרים רבים נכתבו עליו ועל מחברו בחשובים שבכתבי-העת הספרותיים במערב.

קרא עוד  >
חסר