המשק הישראלי

חבלי צמיחה
מחברים שונים

עותקים אחרונים!

עם פגמים חיצוניים

 

בעשרים וחמש השנים הראשונות לקיומה נחשבה מדינת ישראל לפלא כלכלי ושיעורי הצמיחה של משקהּ נרשמו כשיאים בקנה-מידה עולמי. מאז 1973 יצא שמה של ישראל כמדינה מוכת בעיות כלכליות – הצמיחה חדלה, האינפלציה גאתה והחוב הלאומי תפח.

 

הספר המוגש לקורא מציע למומחה ולקורא המתעניין ניתוחים והסברים למהותה של התמורה, גורמיה ותוצאותיה. תשעה-עשר החוקרים המשתתפים בקובץ מעלים תרומה שאין ערוך לחשיבותה להבנת כלכלתה של ישראל. הנושאים הנבחנים ומוארים פורשים רשת רחבה של נקודות בחינה: בעיות צמיחה ושינוי מבני, משאבי אנוש, הסקטור הציבורי, השפעות צורכי הבטחון על המשק, מאזן התשלומים, הדינמיקה של האינפלציה.

ראשיתה של התפנית ב-1973 בגידול בהוצאות הבטחון ובמשבר הדלק שנלווה אליו. המשכה בהתרחבות השירותים הציבוריים והעליה ברמת החיים שגרמו לחצים אינפלציוניים. מחברי המאמרים מדגישים כי אחדים מכשלונותיו של המשק נטועים במסורת הכלכלית והחברתית ובתרבות הפוליטית בישראל. הדרך לעצמאות כלכלית המסתמנת מהמאמרים מחייבת את המנהיגות הכלכלית של המדינה לנטוש את המדיניות המוניטרית הסתגלנית, להקטין את הסקטור הציבורי ולהנהיג תמורות במבנה המוסדי. אחדות מן המסקנות האלה בלטו ברכיבי המדיניות הכלכלית שאומצה ב-1985. דרך חדשה זו הפחיתה בשיעור ניכר את האינפלציה אך לא עוררה עדיין את חידוש הצמיחה. ספר חלוצי זה בהיקפו ובגיוונו ישמש כל תלמיד ומתעניין בכלכלת ישראל ואף יעניין את הקורא הכללי שמושגי היסוד ובעיותיה החברתיות של מדינת ישראל אינם זרים לו.

העורך, יורם בן-פורת, הוא פרופסור לכלכלה, רקטור האוניברסיטה העברית ונשיא האגודה הישראלית לכלכלה. כשניהל את מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל עמד יחד עם הפרופסורים מיכאל ברונו ונדב הלוי בראש מפעל המחקר שפירותיו מובאים בספר.

קרא עוד  >
25.00    מחיר מקורי לפני הנחה56.00 
המשק הישראלי במחיר מיוחד