דלדולה של הרוח באמריקה

אלאן בלום>>

מהם יסודותיו של המשבר החברתי והפוליטי הפוקד את ארצות הברית במאה העשרים? לאלאן בלום אין ספק, כי שורשיו הם אינטלקטואליים. נקודת המוצא בביקורתו הנוקבת היא מהפכות הסטודנטים שהסעירו את הקמפוסים של ארצות הברית ואת בירות ההשכלה בשלהי שנות הששים; אלו היו בחזקת אירועים דרמטיים שהאיצו תהליכים אשר החלו להשתרש החל מסופה של מלחמת העולם השנייה.

שברונו של החינוך הליברלי המכבד את מורשת העבר ודורש מחניכיו להכירה וללמדה סלל את הדרך להשתלטותו של אידיאל היחסיות. הדמוקרטיה האמריקנית קלטה ואימצה בשקיקה מיני סילופים וולגאריים ומעוותים של רעיונות והלכי רוח שנוצרו בתרבות האירופית, ומשהתייצבו ביבשת החדשה לא הוליכו אלא לניהיליזם, לבורות ולאבדן ערכים בחינוך, בחיי הציבור ובתפישות הפוליטיות.

מיד עם פרסומו עמד הספר במוקדה של מחלוקת קשה. הקורא בישראל ימצא במסמך פרובוקטיבי זה נקודות להיאחז בהן בדיון על אופיה ועתידה של מערכת החינוך במקומותינו.


הערות: הקדמה מאת סול בלו

קרא עוד  >
חסר