בין הפטיש והמגל

נסיון אישי בקרב יהודי ברית המועצות
אריה (לובה) אליאב>>

כעת מותר לגלות כי מחבר הספר הזה, שהופיע עד כה בשם הבדוי "בן עמי", מטעמים מובנים, הוא ח"כ אריה (לובה) אליאב, שהיה מזכיר ראשון בשגרירות ישראל במוסקבה בין 1958 ל-1960, הרבה לסייר ברחבי ברית המועצות, מגבולה המערבי ועד בירובידז'אן, ונפגש שם עם יהודים רבים. הספר המרתק – המגלה פרשיות שלא נודעו עד כה – מצטיין במיוחד לא רק בכך שהוא מאיר בצורה מקורית את בעיית היהודים בברית המועצות על ידי ניתוח מעמדם בחברה ובכלכלה הסובייטית ותיאור הרקע המדיני למצבם הטראגי, אלא ממחיש אותה בסיפור חוויותיו העזות והסתכלויותיו של אדם בעל עין חודרת וכושר ביטוי, המחונן בהומור והמיטיב לתאר טיפוסי-אדם ומקומות. הומור זה ורגש הזדהות טבעי עם יהודי ברית המועצות באים לידי ביטוי בתיאורים כגון קונצרט פול רובסון במוסקבה שבו פותח פתאום הזמר הכושי הנודע לפני קהל שרובו יהודים בשיר שלא נכלל בתכנית – הוא "שיר הפרטיזנים היהודים"; או תיאור הרב הקוזקי המטפטף לכוס היין המקומי של כל יהודי בפסח טיפה אחת של יין מירושלים.

קרא עוד  >
חסר