אנה קדברה - 6

עוגות מסוכנות
פדרו מניאס

הַַשֵֵּּׁׁם הָָאֲֲמִִתִִּּי שֶֶׁׁלִִּּי הוּּא אָָנָָה גְְרִִין,
אֲֲבָָל מֵֵהַַיּּוֹֹם שֶֶׁׁהַַחַַיִִּּים שֶֶׁׁלִִּּי הִִתְְהַַפְְּּכוּּ, קוֹֹרְאִִים לִִי... אָָנָָה קָָדַַבְְּּרָָה.

לַמִּבְחָן הַמְּסַכֵּם בְּבִשּׁוּל מְכֻשָּׁף אָנָה אוֹפָה עוּגוֹת. לֹא סְתָם עוּגוֹת - עוּגוֹת אַַהֲֲבָָה!
כָּל מִי שֶׁנּוֹגֵס בָּהֶן מִתְאַהֵב. הַבְּעָיוֹת מַתְחִילוֹת כְּשֶׁהִיא שׁוֹכַחַת אוֹתָן מִתַּחַת לַמִּטָּה וְהָעוּגוֹת מִתְעוֹרְרוֹת לְחַיִּים! עַכְשָׁו נִרְאֶה שֶׁכָּל מוּנְְוִִיל מְְלֵֵאָָה אַַהֲֲבָָה, אֲבָל זֶה לֹא רוֹמַנְטִי בִּכְלָל, זֶה מְסֻכָּן. אֲפִלּוּ אוֹלִיבֶר דַארְק וַחֲבוּרַת צַיָּדֵי הַמְּכַשֵּׁפוֹת שֶׁלּוֹ מִתְאַהֲבִים.
בְְּאָנָה עַַצְְמָָהּ!

איור מתוך הספר

אָנָה קָדַבּרְְָּּה הִיא סִדְרַת סְפָרִים מַצְחִיקָה וּמְלֵאָה קֶסֶם שֶׁמְּכַכֶּבֶת בְּרֹאשׁ רְשִׁימוֹת רַבֵּי־הַמֶּכֶר בִּסְפָרַד. זֶהוּ הַסֵּפֶר הַשִּׁשִּׁי בַּסִּדְרָה.

קרא עוד  >
54.60    מחיר מקורי לפני הנחה78.00 
30% הנחה ללקוחות האתר בלבד :)

ספרים נוספים של הסופר/ת