אורחים לא קרואים

פנחס אמיתי>>

(חסר במלאי)

בכל אשר נפנה – בבתי-מגורים ובחצרות, בבתי-עסק ובמשרדים מצויים עשרות מינים של בעלי-חיים שהם בבחינת אורחים בלתי-קרואים.

בלשון סיפורית קלילה, בהומור דק ובמהימנות מתאר פנחס אמיתי את דמותם ואורח חייהם של קטני-ארץ אלה ואת יחסי הגומלין בינם לבני מינם ובינם ובין האדם. והוא אף מלמד אילו מהם מזיקים ואילו אינם מזיקים וכיצד להיפטר מן המזיקים.

קרא עוד  >
חסר במלאי