אוקטובר

עם עובג - 1939 / ריצ'רד אוברי
עם עובד - ג'ים הילד / טוני ארלי
עם עובד - הדווקאים | הצלע | הפרחחית / רינה בן־מנחם
עם עובד - הפצע מתנת המלחמה / ג'אד נאמן
עם עוד - לא נותר אף אחדג / אגתה כריסטי
עם עובד - טימות'י / ורלין קלינקנבורג