עתידות

עם עובד - חירות / תומס גולי
עם עובד - המזרח התיכון / ברנרד לואיס
עם עובד - מסוציאליזם לסוציאליברליזם / יוסי ביילין
עם עובד - עולם ללא סודות / ניב אחיטוב
עם עובד - דת / פליפה פרננדז ארמסטו
עם עובד - לוחמה / פרנסואה הייסבורג
עם עובד - קוסמולוגיה / ג'ון גריבין