על סדר היום

עם עובד - דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכון / נרי הורוביץ
עם עובד - כוח המילים וחולשת הדעת
עם עובד - מלחמות, מהפכות וזהות דורית / עריכה: יוסי מאלי