מתח עולמי

עם עובד - התינוקת / ג'יימס סיגל
עם עובד - אקווה אלטה / דונה לאון