הסדרה לתרבות מדוברת - 972

עם עובד - ההיסטוריון, הזמן והדמיון / שלמה זנד
עם עובד - הנדון: אשכנזים / מרב רוזנטל-מרמורשטיין
עם עובד - הפיתוי המשיחי / גולן להט
עם עובד - אדוני התרבות
עם עובד - בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד / דרור משעני
עם עובד - תהודות זהות
עם עובד - בגין / אבי שילון
עם עובד - ישראלית שפה יפה / גלעד צוקרמן