ח

עם עובד - חוות החיות / ג'ורג' אורוויל
עם עובד - חוות החיות [חידוש] / ג'ורג' אורוול
עם עובד - חוות החיות / ג'ורג' אורוויל
עם עובד - חוכמת הכאב / אנדרו מילר
עם עובד - חול טובעני / סטיב טולץ
עם עובד - חול כבד / אנאטולי ריבאקוב
עם עובד - חום ואבק / רות פראוור ג'בוואלה
עם עובד - חוצָה את הקו / נלה לרסן
עם עובד - חוצות זתוניא / עודה בשאראת
עם עובד - חורשת לבנים / ירוסלב איושקביץ'
חזיונות שווא / ברנלף
עם עובד - חזירויות / מרי דריאסק
עם עובד - חזירי־הים / לודביק ואצוליק
עם עובד - חיבוק־גדול / רומן גארי (אמיל אז'אר)
עם עובד - חיי לסריו איש טורמס / אלמוני
עם עובד - חיי מיכלאנג'לו / אירווינג סטון
עם עובד - חייו וזמניו של מיכאיל ק' / ג'. מ. קוטזי
חירות / ג'ונתן פראנזן
עם עובד - חכמי האפלה / סאלים ברכאת
עם עובד - חכמת המסכן / פלאן אובריאן