י

עם עובד - יאנושק / סלאבומיר לובינסקי
עם עובד - יאקוב פון גונטן / רוברט ואלזר
ידיעה על חטיפה / גבריאל גרסיה מארקס
יומן חורף / פול אוסטר
יוצר ההדים / ריצרד פאוארס
עם עובד - יורחי הדבש / צ'אק קינדר
עם עובד - ילדותו של ישו / ג'. מ. קוטזי
עם עובד - ילדותו של לא יצלח / יון קאלוגארו
ימות החמה / ג. מ. קוטזי
יסתובב לו העוךם הגדול / קולום מקקאן
עם עובד - ירושה של אובדן / קיראן דסאי
עם עובד - ירח מלא / אנטוניו מוניוס מולינה
ירח מלא / אנטוניו מוניוס מולינה