ק

עם עובד - קולד מאונטן / צ'רלס פרייזר
עם עובד - קולה של הגברת פאני / דורית פלג
עם עובד - קורותיו של שו' סאן גוּאן, סוחר דם / יו' הְוֳא
עם עובד - קיץ / אדית וורטון
קיץ ללא גברים / סירי הוסטוט
עם עובד - קליפת אגוז / איאן מקיואן
עם עובד - קמע / רוברטו בולניו
עם עובד - קרקע לא מוכרת