ר

עם עובד - ראשו של אדם / ז'ורז סימנון
עם עובד - רופא כפרי / פרנץ קפקא
עם עובד - רופא כפרי / פרנץ קפקא
עם עובד - רחוב הגנבים / מתיאס אנאר
עם עובד - רחוב החנויות האפלות / פטריק מודיאנו
עם עובד - ריצת אמוק / שטפן צווייג
עם עובד - רציחות נוסח אוקספורד / גייֶרמו מַרטינֶז
עם עובד - רשימותיו של מטורף / ניקולאי גוגול
עם עובד - רשימת כרכום / גבין לאיול