ת

עם עובד - תגידי שאת אחת מהם / אואם אוקפן
עם עובד - תודה רבה על החיים / סיבּיל ברג
עם עובד - תור הברזל /  ג'. מ. קוטזי
עם עובד - תחת כיפת השמים / חסוס קראסקו
תיק הראיות / ג'ון באנוויל
עם עובד - תיק רצח / טוני פרסונס
עם עובד - תרנגול כפרות - Scapgoat / אלי עמיר
עם עובד - תרנגול כפרות - петух искупления / אלי עמיר
עם עובד - תשמעו סיפור! / יצחק בשביס־זינגר