ביקנן מרק

מרק ביוקנן הינו פיסיקאי תיאורטי המרבה לעסוק בספריו ובמאמריו שבתחום המדע הפופולרי ביישום מושגים פיסיקליים, כמו ארגון עצמי ומערכות מורכבות, בחקר עולם האדם. ביוני 2009 זכה בפרס "לגרנג'" של קרן CRT (טורינו) על כתיבה מדעית פופולרית בתחום מדע המורכבות. ספרו "האטום החברתי" ראה אור בהוצאת עם עובד 2010.

11033 2 אות ראשונה ב F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ביוקנן מרק F1 RTL 0 2