אוגוסט

עם עובד - סידור אישי / חנן יובל
עם עובד - כלי אדם / שחר אלדר
עם עובד - חפצים חדים / ג'יליאן פלין
עם עובד - אילן והדבר שנעלם / מיה סביר
עם עובד - האישה האחרת / ויקטוריה זקהיים
עם עובד - חלוץ, עבודה, מלחמה / אריאל ל' פלדשטיין
עם עובד - המלחמה הקרה החדשה / אדוארד לוקאס
עם עובד - קרקע לא מוכרת
עם עובד - שנות ההשמדה / שאול פרידלנדר