דצמבר

אמריקה - העולם החדש ביידיש ובעברית
באין חוקה / אריק כרמון
הרים ונהרות לעולם / דן דאור
עץ נופל ביער / אבידן רייך
שירים לעמליה / דפנה בן-צבי