אוקטובר

המנהיג והתקשורת / רפי מן
מחווה לקטלוניה / גורג אורוויל