ספטמבר

אש במדרון / ישראל המאירי
נמר השלג (הכלה הנצחית) / צינגיס אייטמטוב
סיפורים יכולים להציל / מרית בן ישראל