אסנת בלייר ממליצה על 'אהבה בשני קולות'

העלילה קולחת, התרגום מוצלח והסופרת מיטיבה לתאר את עולמם של שני בני נוער בתהליך התבגרות." להיות הורים, מאי 2012.