סנה משה

משה סנה (1909-1972) נולד בפולין. היה פעיל בהסתדרות הציונית ונבחר ליושב-הראש של התאחדות ציוני פולין. השתייך לאגף השאמלי הרדיקאלי של הציונים הכלליים. עלה לא"י ב-1940 והיה חבר מפקדה של ההגנה, נטל חלק במאבק נגד שלטונות המנדט הבריטי וסייע בארגון עלייה ב'. היה חבר הנהלת הסוכנות היהודית. עם קום המדינההצטרף למפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם) ועמד בראש האגף השמאלי שלה, שפרש ממפ"ם והתמזג עם המפלגה הקומוניסטית הישראלית. סנה היה חבר בכנסות הראשונה עד החמישית (1969- 1972) ובכנסת השביעית (1969- 1972), בשנים 1965-1969 היה עורכו של "קול העם", העיתון היומי של מק"י. כל כתביו התפרסמו בהוצאת עם-עובד (כרך א', כרך ב', כרך ג', כרך ד', כרך ה')

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - כתבי משה סנה א 1939-1929 / משה סנה
עם עובד - כתבי משה סנה ב 1947-1940 / משה סנה
עם עובד - כתבי משה סנה ג 1954-1948 / משה סנה
עם עובד - כתבי משה סנה ד 1965-1954
עם עובד - כתבי משה סנה ה 1972-1966 / משה סנה
11033 2 אות ראשונה ס F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר משה סנה F1 RTL 0 2